Google+

Mitmerealise dekoratiivõmbluste jalg

Item #: 413337145

Õmble ühtlaste vahedega pisteridasid, dekoratiivpisteid või kasuta jalga suurte dekoratiivpistete ja mitmesuunalise õmblusega pistete õmblemisel. Juhtjooned pressjalal annavad täpse keeramise nurkades 6 mm ja 12 mm kaugusele.

Muu informatsioon

Dekoratiivsed ääred
1. Niidista masin ülevalt tikkimisniidi või dekoratiivniidiga ja alt õmblusniidiga,mis on riide tooni.
2. Vali dekoratiivpiste.
3. Aseta masinale mitmerealine dekoratiivõmbluste jalg.
4. Joonista kangale ette pisterea joon Pictogram pliiatsiga.
5. Aseta kanga alla ärarebitav tugimaterjal.
6. Joonda pressjala keskjoone punane märk kohakuti kangale joonistatud joonega ja õmble esimene dekoratiivpiste rida.
7. Vali mõni teine dekoratiivpiste.
8. Liiguta kangast vasakule. Otsusta kui suurt vahet soovid pisteridadele.
9. Kasuta pressjalal olevaid punaseid horisontaalseid jooni, et kõik pisted algaksid ühelt joonelt.
10. Kasuta piste kõrval asuvaid jooni järgmise piste õmblemisel kui juhtjooni.
11. Peegelda piste ja liiguta kangast piste keskkohast paremale. Õmble pisterida paremale poole. Illustratsioon 1
12. Jätka pistete õmblemist üksteise kõrvale.
13. rebi ära tugimaterjal.
 Suured ja külgliikumisega pisted
1. Niidista masin ülevalt tikkimisniidi või dekoratiivniidiga ja alt õmblusniidiga,mis on riide tooni
2. Vali suur Omnimotion või külgliikumisega piste.
3. Aseta mitmerealine pistejalg.
4.Joonista esimese pisterea keskjoon kangale Pictogram pliiatsiga. Joonista paralleelseid pisteridasid mõlemale poole keskpisterida. Illustratsioon 2
5. Aseta materjali alla tugimaterjal.
6. Õmble ettevaatlikult ja lase masin juhib kangast vabalt.
7. Järgi pressjalal olevaid juhtjooni.
 

Sobib masinaga:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

image description

Võlu, kõik on kergem.

Sirvi meie täiuslikku tarvikute kataloogi ja vali see õige.

Browse